Triễn lãm 

Hằng năm chúng tôi tham gia Hội chợ triển lãm và ngày quốc tế môi trường (5/6) .để quản bá tuyên truyền về doanh nghiệp và Dự án . Chúng tôi trưng bày Bếp NLMT và các thiết bị khác.Trình diễn nấu bằng NLMT là cách giãi thch1 thuận lợi nhất về sử dụng nguồn Năng lượng sạch.

1 2 3
  Phan Rang                            Bình Minh                                  Đà Nẵng 
1
                                Hội An 2011                                   
1 2 3
    Hà Nội 2000                             Huế 2003                              Đà Nẵng 2005
1
                                  Quy Nhon 2010                                   
1 2 3
   Tây Ban Nha 2006                       Nê-pal 2007                      Hồng Kông 2010  
Xem hình ảnh: Ngày Quốc Tế, hội chợ, vv
Sale - panel
Video clips - YouTube
Cooking with the Sun in Vietnam (1)
Sale - panel
A Green Day in Hoi An
Sale - panel
Solar Cooking in Hoi An
Sale - panel