Lịch sử 

1997
5 Bếp NLMT được thử nghiệm
ở miền Bắc Việt Nam
55
1998
8 Bếp kiểu rổ tre được thử nghiệm
ở miền Bắc Việt Nam
55
1999
Nhiều Bếp Hình vuông sản xuất
ở Việt Nam
55
2000
Tổ chức Solar Serve thành lập
vào ngày 22 tháng 5
55
2000
Serve ký hợp đồng dự án
với Đại Học Đà Nẵng
55
2000
Những chiếc bếp NLMT đầu tiên
được cấp phát tại Điện bàn
55
2004
Những chiếc bếp parabon
được sản xuất
55
2006
Solar serve được biết đến như là
Từ thiện trở thành Doanh Nghiệp
55
2007
Một kiểu bếp hình Hộp nhẹ
được đưa ra giới thiệu
55
2007
Những chiếc bếp parabon 4 mảnh
được sản xuất
55
2008
Solar Serve khánh thành Trung tâm
của mình
55
2009
Nhận giải nhì sáng tạo Khoa học
Kỹ thuật Việt Nam
55
2010
Kỷ niệm 10 năm thành lập
Solar Serve
55
2010
Bình nước nóng NLMT Solar Serve
đầu tiên được lắp đặt
55
2011
Hệ thống pin mặt trời hòa lưới điện
đầu tiên được lắp đặt
55
2011
Nghiên cứu thử nghiệm
tua bin gió công suất nhỏ
55
2011
Solar Serve nhận được giải thưởng
doanh nghiệp xã hội của CSIP 
55
2012
Những chiếc bếp sạch được sản xuất
55
2013
Solar Serve nhận được giải thưởng hạn chế
khí cacbon của SEED ở Nairobi.
55
2013
Tất cả nhân viên đi đến quyết định
loại bếp sạch nào sẽ được làm trong 2014.
55
2014
Dự án 2014: 7000 bếp nấu sạch và 500 bếp parabol sẽ được sản xuất trong một năm
55