Giai đoạn: 1-2-3-4-5-6-7-8 
Giai đoạn 1: Ngày 12 - 21 Tháng 11 2007
1-1
1-2
1-3
Diện tích mặt bằng 17,5 x 21m
Gần Ngũ Hành Sơn
Gần những cồn cát, bãi biển
1-4
1-5
1-6
1000 viên đá làm móng 40x20cm
Dựng lều tạm để ở và chứa vật liệu
Ông Vinh, canh giữ 24/24 giờ
1-7
1-8
1-9
12/11. Ngày khởi công - mưa, bão, lụt
Sau vài ngày - bắt đầu đo đạc
Đóng cọc tiêu bằng thanh gỗ
1-10
1-11
1-12
Đào hố đầu tiên đổ móng
Nước (lũ) ngập đầy các hốs
Sau vài ngày - nước đã rút đi
1-13
1-14
1-15
Đào những hố móng, sâu 1,9
Khoan một cái giếng sâu 12m
Sau hai giờ - đã có nước dùng