Tìm Ảnh 

1
Bếp kiểu hình rổ tre
đầu tiên được sản xuất
tại Bình Sơn
 1998 
2
  Bếp kiểu hình rổ tre
đầu tiên được sản xuất
tại Hà Nội
 1998 
3
Bếp kiểu hình rổ và hộp
đầu tiên sản xuất
tại phân xưởng
 2000 
4
Chương trình
Solar Serve đầu tiên
tại Điện Bàn
 200
  
5
Bếp hình parabol
đầu tiên được sản xuất
tại Bình Sơn
 2002 
7
Bếp hình parabol
đầu tiên sản xuất
tại phân xưởng
 2003 
6
Bếp hình parabol
đầu tiên được sản xuất
tại Tam Kỳ
 2003 
sls
  Lắp ráp bếp hình hộp
8
Lắp ráp bếp hình hộp
tại Bình Sơn
 2004 
  
9
Lắp ráp bếp hình hộp
tại Phan Rang
 2005 
  Những buổi tập huấn
10
Những lớp hội thảo
 2000   2011
  
2
Đào tạo
những giảng viên
 2000   2011
Ngày quốc tế môi trường & Những buổi thuyết
1
Ngày quốc tế
môi trường
tại Điện Phước
   
 2002   
3
Thuyết minh
và nấu minh hoạ
tại Tam Kỳ
 2002
5
Ngày quốc tế
môi trường
tại Điện Dương
 2003
7
Thuyết minh
và nấu minh hoạ
tại Thăng Bình
 2003
3
Ngày quốc tế
môi trường
tại Bình Minh
 2004
5
Thuyết minh
và nấu minh hoạ
tại bãi biển Mỹ Khê
 2004
7
Thuyết minh và nấu
minh hoạ cho đồng bào
dân tộc Kàtu
 2004
2
Ngày quốc tế
môi trường
tại Phan Rang
 2005
  
4
Thuyết minh và nấu
minh hoạ cho đồng bào
dân tộc Raglai
 2005
4
Ngày quốc tế
môi trường
tại Ninh Thuận
 2006 
4
Ngày quốc tế
môi trường
tại Đà Nẵng
 2007 
6
Ngày quốc tế
môi trường tại
Phường Hòa Quý (ĐN)
 2008 
6
Ngày quốc tế
môi trường
tại Quảng Trị
 2009 
6
Ngày quốc tế
môi trường
tại Đà Nẵng
 2010 
6
Ngày quốc tế
môi trường
 tại Hoi An
 2011 
sls
Các đợt hội chợ & triễn lãm
1
Hội chợ Hà Nội
 2000 
3
Hội chợ Huế
 2003
5
Gian Hàng tại Thái Lan
 2004
  
2
Triễn lãm Đà Nẵng
 2005 
4
Hội Nghị Bếp NLMT
Tại Tây Ban Nha
 2006
6
Hội Nghị Tại Nêpan
 2007
Các món ăn năng lượng mặt trời
1
Các món ăn nấu
bếp hình hộp
   2000   2011
  
2
Các món ăn nấu
bếp hình parabol
 2000   2011
Những hình ảnh sinh động khác
sls
Xây dựng Trung Tâm
Giai đoạn 1 - 8
 2007   2008
sls
Xây dựng Tầng Thứ Ba
Giai đoạn 1 - 7
 2010
3
Ủng hộ và việc làm cho
người tàn tật
   2000
5
Nhân viên Solar Serve
   2000  2011
7
Phương tiện vận chuyễn
   2000  2011
3
Bếp kiểu hình rổ tre nhỏ
để ủng hộ dự án
   2000
5
Nghiên cứu thiết bị
chưng cất nước
   2005
7
Nghiên cứu
bếp parabol xếp
   2006
  
2
       
Nghiên cứu mô hình để
làm bếp hình hộp
   2006 
4
 
Nghiên cứu mô hình để
làm bếp parabol
   2007
6
Nghiên cứu than bánh
để đun nấu
   2006
2
Những cái bếp NLMT
được tặng cho
Trung Tâm Nghiên Cứu
   2004
4
Ủng hộ đồng bào bị nạn
sau cơn bão Xangsane
   2006
6
Nghiên cứu đồng hồ
cơ khí để làm
bếp parabol lớn
   2007
6
Nhận được
5 bếp parabol
tại nước Mỹ
   2007
sls