Giai đoạn: 1-2-3-4-5-6-7 
Tầng Thứ Ba - Giai đoạn 1Trước Ngày 26-01 2010
1-1
1-2
1-3
Ảnh tái tạo của trung tâm solar Serve với một sàn mới trên cùng. Tuấn, một công nhân, đã làm một mô hình thu nhỏ
1-4
1-5
1-6
Nhà thầu yêu cầu chúng tôi tháo dỡ tất cả ngói và gỗ trước khi bắt đầu xây dựng tầng thứ ba
1-7
1-8
1-9
Tất cả các nhân viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và sau một tuần thì công việc đã được hoàn tất
1-10
1-11
1-12
Ngói và gỗ cũng sẽ được sử dụng lợp lại trên tầng thứ ba
1-13
1-14
1-15
Nhà thầu làm việc vào 26-01. Các công nhân gỡ bỏ các bức tường đầu tiên, để lại một trang trống phía sau