Tập Huấn 

Sử dụng Bếp NLMT là yêu cầu thay đổi thói quen nấu ăn và chuẩn bị thực phẩm. Trong thời gian dự án hoạt động chúng tôi tổ chức tập huấn cách sử dụng và bảo dưỡng Bếp NLMT.

1 2 3
1 2 3
1 2 3
Tập huấn và hội thảo (video clip)
Sale - panel
Video clips - YouTube
Vietnamese Solar Dishes with Box Cooker
Sale - panel
Vietnamese Solar Dishes with Parabolic
Sale - panel